محورهای این دوره از همایش علم و ورزش
1397/11/22

 "چهارمین همایش ملی علم و ورزش" در 27 و 28 آذرماه 98 در مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر واقع در عالیشهر برگزار می گردد.

 

 

محورهای همایش بصورت زیر می باشند:

 

1- مدیریت ورزش

 

2- فیزیولوژی و تغذیه ورزش

 

3- آسیب شناسی ورزش

 

4-روانشناسی و رفتار حرکتی ورزش

 

و پژوهشگران محترم می توانند در یکی از محورهای فوق مقالات خود را برای همایش ارسال نمایند تا مراحل داوری و اعلام نتایج داوری اعلام شود. از طریق سامانه همایش و ورود به پنل کاربری می توان نسبت به ارسال مقاله اقدام نمود.