محورهای کنفرانس

 

 

محورهای همایش "چهارمین همایش ملی علم و ورزش" بصورت زیر می باشند:

 

1- مدیریت ورزش

 

2- فیزیولوژی و تغذیه ورزش

 

3- آسیب شناسی ورزش

 

4-روانشناسی و رفتارحرکتی ورزش

 

 تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذرماه 98

آخرین مهلت ارسال مقالات 98/9/10

محل برگزاری: مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر واقع در عالیشهر 

 پژوهشگران محترم می توانند در یکی از محورهای زیر مقالات خود را برای همایش ارسال نمایند تا مراحل و نتایج داوری اعلام شود. از طریق سامانه همایش و ورود به پنل کاربری می توانید نسبت به ارسال مقاله  خود اقدام کنید.